Izvršba preživnine – Vse kar morate vedeti!

Ali ste se kdaj znašli v situaciji, ko ste morali izterjati preživnino za vašega otroka? To je nekaj najbolj stresnega!

Ali ste vedeli, da lahko preživnino terjate za nazaj in tudi za naprej?

V tem članku se bomo poglobili in pogledali kaj pomeni izvršba preživnine, vključno s postopki, nasveti in pomembnimi informacijami.

Naši blogi so običajno kratki, z video ali grafično vsebino. Najbolj pomembno, niso lekorirani ali namenjeni lepemu pisanju, ampak pomoči vam. Vsebina na spletni strani izraža naše mnenje in naše izkušnje.

 

V tem blogu si preberite:
– Kaj je izvršba in kaj je preživnina
– Kdo oddaja vlogo za izvršbo preživnine?
– Katere dokumente potrebujete?
– Pomembne informacije glede na izvršbo preživnine
– Kaj pa če preživnine ni mogoče izterjati?
– Zaključek

Blog - izvršba preživnine

Kaj je izvršba in kaj je preživnina

Izvršba: Izvršba preživnine v Sloveniji je postopek, ki omogoča prisilno izterjavo preživnine, ki jo dolžnik, običajno nekdanji zakonec ali starš, ni izpolnil prostovoljno. Ta postopek je ključnega pomena za zagotavljanje finančne podpore upravičenim osebam, običajno otrokom ali nekdanjemu partnerju, ter uveljavljanje njihovih pravic.

Glavni cilj izvršbe preživnine je omogočiti upniku, da pridobi dolgove preživnine, ki mu jih dolguje dolžnik, in tako zagotoviti finančno stabilnost upravičenih oseb. To se običajno doseže s sodnim postopkom, ki vključuje izdajo sklepa o izvršbi s strani sodišča. S tem sklepom se določi način in obseg izterjave preživnine ter se dolžnika pozove k izpolnitvi svojih obveznosti. Postopek izvršbe preživnine v Sloveniji poteka v skladu z določbami Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki jasno opredeljujejo pravice in dolžnosti vpletenih strank v izvršilnem postopku. 

Preživnina: Preživnina je finančni prispevek, ki ga ena oseba (običajno nekdanji zakonec ali starš) plačuje drugi osebi (običajno otroku ali nekdanjemu partnerju), da bi zagotovil njihovo preživetje in blaginjo. Ta prispevek je namenjen kritju osnovnih potreb, kot so hrana, stanovanje, izobraževanje, zdravstveno varstvo in drugi življenjski stroški.

Preživnina je običajno določena v skladu s pravnimi postopki, bodisi v sodnem sporazumu bodisi s sodno odločbo. Višina preživnine se lahko določi na podlagi različnih dejavnikov, kot so dohodek in premoženje dolžnika, potrebe prejemnika preživnine in potrebe otroka ali upravičene osebe. Glavni namen preživnine je zagotoviti finančno podporo upravičenim osebam, ki morda niso sposobne samostojno zagotoviti svojih osnovnih potreb.

Kdo oddaja vlogo za izvršbo preživnine?

Vlogo za izvršbo preživnine običajno vloži upravičena oseba, ki ima pravico do preživnine. To je lahko otrok, če je preživnina določena v korist njega, ali pa nekdanji partner, če je preživnina določena v korist nekdanjega zakonca ali partnerja.

Upravičena oseba lahko vloži vlogo za izvršbo preživnine pri pristojnem sodišču, oziroma jo vloži druga oseba po njenem pooblastilu.

Pomembno je, da se vloga za izvršbo preživnine vloži v skladu z ustreznimi postopki in predpisi ter da vsebuje vse potrebne informacije o dolžniku, višini preživnine in drugih pomembnih podatkih.

Vlogo običajno pripravimo mi, lahko pa jo tudi pripravi sama.

Za vas smo na voljo na:

M 040 644 779
E info@izterjava-denarja.si

Katere dokumente potrebujem za izvršbo preživnine?

Za izvršbo preživnine boste potrebovali določene dokumente in informacije, da boste lahko uspešno vložili vlogo in izpeljali postopek izvršbe.

Med ključne dokumente in informacije spadajo:

1.) Sodna odločba ali sklep o preživnini: To je uradni dokument, ki določa višino preživnine in druge pogoje, ki se nanašajo na izplačilo preživnine. Če takšne odločbe ali sklepa še nimate, se morate obrniti na pristojno sodišče in zahtevati določitev ali spremembo preživnine.

2.) Osebni podatki dolžnika: Vključujejo ime, naslov, davčno številko in druge identifikacijske podatke dolžnika, ki morajo biti navedeni v vlogi za izvršbo.

3.) Dokazi o plačilni nesposobnosti dolžnika (neobvezno): V nekaterih primerih je treba predložiti dokaze o finančnem stanju dolžnika, na primer bančne izpiske, potrdila o dohodkih ali druge dokumente, ki kažejo na njegovo plačilno nesposobnost.

4.) Odmera preživnine ali zadnja uskladitev s strani Centra za socialno delo (CSD): CSD določi višino preživnine, ki jo mora eden od staršev plačevati za otroka ali druge upravičene osebe. Ta postopek se začne, kadar starša ali skrbnik otroka ne moreta doseči sporazuma o višini preživnine ali kadar sodišče napoti zadevo na CSD za odmero. CSD izdaja tudi uskladitve.

Blog - Šparovček za preživnino

Pomembna informacija: Izvršba preživnine za naprej

Izterjava preživnine je mogoča tako za preteklo obdobje, kar pomeni, da dolžnik dolguje preživnino za nazaj, kot tudi za prihodnje obdobje ( za naprej) in sicer 12 mesecev za naprej, v kolikor obstaja sum neplačila.

Izterjava preživnine se lahko izvede tudi v večjem obsegu kot druge izvršbe, saj lahko sodišče odredi, da dolžniku ostane le 50 % minimalne plače, medtem ko preostanek gre za plačilo preživnine.

Posebnost izterjave preživnine je tudi v tem, da ne zastara v odnosu med otroki in starši, dokler obstaja roditeljska pravica. Po prenehanju roditeljske pravice pa je zastaralni rok za izterjavo preživnine odvisen od tega, od kod izhaja terjatev. Če izvira iz sodne odločbe, zastaralni rok znaša 10 let od datuma izdaje sodne odločbe.

Kaj pa če preživnine ni mogoče izterjati?

Obstaja preživninski sklad, več na povezavi TUKAJ.

Preživninski sklad je institucija, ki je ustanovljena z namenom zagotavljanja finančne podpore upravičenim osebam, ki niso prejele ustrezne preživnine od dolžnika.

Namenjen je otrokom in drugim upravičenim osebam, ki so upravičene do preživnine, vendar dolžnik iz različnih razlogov ne izpolnjuje svojih obveznosti plačevanja preživnine.

Zaključek

Izvedeli smo osnove o izvršbi preživnine in kaj pomeni izvršba preživnine, kako vam lahko mi pomagamo in izpostavili nekaj skritih nasvetov. Običajno so ti procesi resnično težki, že zato ker so v težavnem obdobju.

Želimo si, da nas nikoli ne boste potrebovali.

Za vas smo na voljo na:

M 040 644 779
E info@izterjava-denarja.si

Preberi tudi: